Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, Peygamberimiz (s.a.s)'in toplum ilişkilerine hakim kılmayı istediği prensipler "Adalet, şefkat, merhamet, musamaha , cömertlik ve yardılaşma…"gibi yüksek faziletlerdir.

   Peygamberimiz (s.a.s), yoksulara çok yakınlık gösterir; zenginlere, mağrur olmamalarını, sahip oldukları maddi başarıların fakirlerin emeklerinin eseri olduğunu söylüyordu;"Alnının teri kurumadan işçiye üceretini ödeyiniz!" diyerek Müslüman işverenlere talimat veriyordu. İşçilerede yaptıları işi en sağlam bir şekilde yapmalarını tembih ediyordu. Birgün üst başlarından yoksul oldukları anlaşılan bir gurup insan Peygamberimizi (s.a.s) ziyarete gelmişti.Bu durumdan müteessir olan Peygamerimiz (s.a.s), derhal ashabını harekete geçirdi ve yoksul kimselere gereken yardımın yapılmasını sağladı.

   Peygamberimiz (s.a.s), tabiatındaki yüksek nezaketin bir eseri olarak kadınlarada son derece nazik davranırdı,kadınlara ait meseleleri daha ziyade zevceleri vasıtasıyla öğretirdi.